ทำบุญด้วยชุดใส่บาตรในวันปิยมหาราช

ทำบุญด้วยชุดใส่บาตรในวันปิยมหาราช ถวายสังฆทานหรือสังฆทานตักบาตร ในวันปิยมหาราชซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี โดยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช”

ซึ่งในวันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จฯ ไปวางพวงมาลา ณ พระบรมรูปทรงม้าซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นประจำทุกปี อีกทั้งหน่วยราชการ พ่อค้า ประชาชน จากทั่วประเทศจะนำพวงมาลา หรือพุ่มดอกไม้ไปถวายสักการะ พร้อมมีการจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รวมทั้งร่วมกัน ทำบุญด้วยชุดใส่บาตรในวันปิยมหาราช ถวายสังฆทานหรือสังฆทานตักบาตร ด้วย ชุดใส่บาตร ชุดใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง สังฆทานตักบาตร สังฆทานทำบุญ เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลก็เป็นอีกนึงกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติกัน ชุดสังฆทานเซเว่น ชุดใส่บาตร ชุดใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง สังฆทานตักบาตร สังฆทานใส่บาตร นั้นไม่ได้ใช้เฉพาะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังสามารถนำ ชุดใส่บาตร ไปใช้ในวันสำคัญ หรืองานบุญอื่น ๆ ที่มีการทำบุญใส่บาตรพระภิกษุจำนวนมากได้เช่นกัน