การทดสอบและปรับปรุงแผนการตลาด

การทดสอบและปรับปรุงแผนการตลาดเป็นขั้นตอนสำคัญในการวิเคราะห์ผลและเพิ่มประสิทธิภาพของแผนการตลาดของคุณ นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อปรับปรุงแผนการตลาดของคุณ:

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย: ก่อนที่คุณจะทำการทดสอบแผนการตลาด, คุณควรรู้ว่าคุณต้องการบอกเล่าอะไรและคุณมีเป้าหมายอะไรที่ต้องการให้แผนการตลาดคุณบรรลุถึง.

เลือกตัวแปรทดสอบ: เลือกตัวแปรหรือข้อแบบที่คุณจะทดสอบ เช่น หัวเรื่อง, รูปภาพ, เสียง, หรือข้อความโฆษณา.

สร้างรุ่นทดสอบ: สร้างรุ่นทดสอบของแผนการตลาดที่คุณต้องการทดสอบ นี่อาจจะเป็นหนังสือโฆษณาที่แตกต่างหรือหน้าเว็บที่ถูกปรับแต่ง.

ทดสอบและวางแผนการทดสอบ: นำรุ่นทดสอบไปใช้ในกลุ่มการทดสอบ เช่น กลุ่มทดสอบสำหรับโฆษณาบนโซเชียลมีเดียหรือกลุ่มทดสอบสำหรับหน้าเว็บ. จำกัดขอบเขตและวางแผนการทดสอบอย่างชัดเจน.

ดำเนินการทดสอบ: ดำเนินการทดสอบแผนการตลาดของคุณ นี้อาจเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสองรุ่นหรือการวัดความสนใจในข้อความโฆษณาแบบต่าง ๆ.

วิเคราะห์ผล: วิเคราะห์ผลของการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนการตลาด.

ปรับปรุงแผนการตลาด: บนพื้นฐานของข้อมูลที่คุณเก็บได้จากการทดสอบ, ปรับปรุงแผนการตลาดของคุณให้ดียิ่งขึ้น นี้อาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหัวเรื่อง,ภาพ,หรือวิธีการโฆษณา.

ทดสอบใหม่: ทดสอบรุ่นที่ปรับปรุงใหม่เพื่อดูว่าการปรับปรุงทำให้แผนการตลาดดีขึ้นหรือไม่.

ทำแผนการทดสอบในการดำเนินการ: เพิ่มประสิทธิภาพของแผนการตลาดของคุณตามผลการทดสอบของคุณ.

ตัวอย่าง: หากคุณคือเจ้าของร้านออนไลน์ที่ขายเสื้อผ้าแฟชั่นและคุณต้องการทดสอบแผนการตลาดของคุณ, คุณอาจสร้างรุ่นทดสอบสองรุ่นของหน้าแรกของเว็บไซต์ของคุณ รุ่นแรกจะมีรูปภาพผู้หญิงสวมเสื้อผ้าแนวเกาหลีและรุ่นที่สองจะมีรูปภาพผู้ชายสวมเสื้อผ้าแนวผู้ชาย. หลังจากที่คุณทดสอบรุ่นที่สองและพบว่ารุ่นที่สองมีประสิทธิภาพมากกว่า, คุณอาจปรับแผนการตลาดของคุณเพื่อเน้นกลุ่มเป้าหมายของผู้ชาย.