ธุรกิจยางพารา ธุรกิจทำเงินให้ประเทศไหลเวียน..

ธุรกิจยางพารา

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นประเทศการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริโภคสู่ประเทศต่าง ๆ รายใหญ่อีกแห่งหนึ่งจะว่าอย่างนั้นเลยก็ว่าได้ จึงทำให้ประเทศไทยมีจุดแข็งที่เป็นแหล่งที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์เหมาะแก่การทำธุรกิจสินค้าทางการเกษตรส่งออกสู่ต่างประเทศ และดินของประเทศไทยที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่ใช้ในการเพาะปลูกเองมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกสิ่งต่าง ๆ ประเทศไทยก็เป็นประเทศอันดับต้น ๆ ในการเป็นผู้ผลิตเพาะปลูกข้าว ส่วนทางด้านการส่งออกข้าวของประเทศไทยนั้นอันดับต้น 1 ของโลก และประเทศไทยยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นแหล่งทำเงินให้กับประเทศ ซึ่งสามารถเพาะปลูกได้เกือบทั่วประเทศไทย โดยธุรกิจที่ว่านี้คือ ธุรกิจยางพารา ธุรกิจยางพาราในประเทศไทยในปัจจุบันเองก็เป็นสินค้าที่มีการส่งออกเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกและยังเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ซึ่งธุรกิจยางพารานี้มามีส่วนช่วยในธุรกิจการส่งออกของประเทศไทยสู่ต่างประเทศเป็นมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้เป็นผลผลิตที่เป็นปัจจัยในเรื่องการหมุนเวียนของประเทศเป็นอันดับต้นของประเทศ ถึงธุรกิจยางพาราจะมีการผันพรวนในตลาดประเทศมาก่อนแต่ก็ยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจชั้นนำของประเทศที่สามารถสร้างรายได้ให้เข้าสู่ประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งธุรกิจยางพารามีแหล่งผลิตที่นิยมปลูกมากอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย เนื่องจากมีพื้นที่ใกล้ทะเลทำให้ดินมีรูปแบบเป็นร่วนซึ่งเหมาะสำหรับการปลูกต้นยางพารา ซึ่งการจะได้ยางพารานั้นได้มากจากเปลือกของยางพารามีท่อลำเลียงอาหารอยู่และทำการกรีดทำเป็นเส้นให้ตัวยางไหลลงตามเส้นสู่แกลอนรับยางพารา โดยการนำไปใช้ประโยชน์ของยางพาราที่เป็นพืชเศรษฐกิจนี้คือการนำไปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางเป็นส่วนใหญ่ เช่น ยางล้อรถยนต์ หนังยาง หรือเตียงยางพาราที่มีความเหนียวและยืดหยุ่นและมีคุณภาพที่ทนกว่าเตียงทั่วไป จากสรรพคุณของยางพารานี้ทำให้เห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่เหมาะเป็นวัสดุในการเป็นสายพานภายในโรงงานหลังจากที่นำไปประยุกต์ให้เป็นยางสังเคราะห์ ที่มีความยืดหยุ่นสูง ทนการเสียดสีได้ดี และยางล้อรถยนต์ก็นำวัตถุดิบยางพาราเป็นวัตถุดิบหลักในการทำเนื่องมาจากคุณสมบัติที่มีความทนต่อแรงเสียดทาน เสียดสีได้ จากทั้งหมดที่ได้กล่าวมาในบทความนี้ทำให้เห็นได้ว่าประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพที่เป็นผู้นำการทำธุรกิจการส่งออกอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งมาจากที่ประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้ออำนวยในการเกษตรเป็นหลัก